Τελική έγκριση για τις ευρωπαϊκές κάρτες αναπηρίας και στάθμευσης


Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί της θέσπισης της πρώτης πανευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, θα θεσπίσουν μια πανευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ίση πρόσβαση σε προνομιακούς όρους (π.χ. μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, πρόσβαση κατά προτεραιότητα και πρόσβαση σε ειδικές θέσεις στάθμευσης) σε όλη την ΕΕ.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την επέκταση των καρτών αναπηρίας και στάθμευσης της ΕΕ σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των απάτριδων.

Και οι δύο κάρτες θα παρέχουν σχεδόν τους ίδιους όρους στους κατόχους τους, σε όσους τους συνοδεύουν και στα ζώα-βοηθούς τους, με τους μόνιμους κατοίκους της χώρας στην οποία βρίσκονται, όταν ταξιδεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα.

Συζήτηση: Τρίτη 23 Απριλίου

Ψηφοφορία: Τετάρτη 24 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση

Access Denied: Απροσπέλαστες για τα άτομα με αναπηρία οι ιστοσελίδες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Οι σοβαρές ελλείψεις στην προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων καθιστούν πολύ δύσκολη την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία για τις Ευρωεκλογές

Τα άτομα με αναπηρία αγνοήθηκαν σχεδόν εντελώς από τα πολιτικά κόμματα στις ιστοσελίδες τους ενόψει των εκλογών της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση που συντάχθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) και το ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Funka.

Η έκθεση ανέλυσε τις ιστοσελίδες των επτά κύριων ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών – Ευρωπαϊκό Λαϊκό ΚόμμαΚόμμα των Ευρωπαίων ΣοσιαλιστώνΣυμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την ΕυρώπηΕυρωπαίοι Συντηρητικοί και ΜεταρρυθμιστέςΕυρωπαίοι ΠράσινοιΕυρωπαϊκή Αριστερά και Ταυτότητα και Δημοκρατία.

Το βασικό συμπέρασμά της είναι ότι οι πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για την άσκηση της άμεσης δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα παραμελούν την υποχρέωσή τους να παρέχουν πληροφορίες σε όλους τους ψηφοφόρους, είτε έχουν συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας είτε όχι. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν ένα εμπόδιο όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία αλλά και για την ίδια τη δημοκρατική διαδικασία. Τα δημοκρατικά μας συστήματα και οι πολιτικές μας διαδικασίες βασίζονται στο ότι οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν έχοντας ενημερωθεί. Ωστόσο, όπως φαίνεται σε αυτήν την έκθεση, τα πολιτικά κόμματα που ζητούν την ψήφο των περισσοτέρων των 100.000.000 ευρωπαίων με αναπηρία, αποτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό στο καθήκον τους να παρέχουν προσβάσιμες και αξιόπιστες πολιτικές πληροφορίες.

«Τα αποτελέσματα είναι πολύ απογοητευτικά, αλλά δεν προκαλούν έκπληξη – αντικατοπτρίζουν την εκτεταμένη έλλειψη προσοχής στην προσβασιμότητα των πληροφοριών στον πολιτικό κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος του EDF και της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης στο Euronews

Τα ευρήματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί επίσης να δείχνουν ότι τα εθνικά πολιτικά κόμματα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, σύμφωνα με το κεντρικό όργανο που εκπροσωπεί τα δικαιώματα 100 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, το EDF.

«Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να εγγυηθούν ότι η επικοινωνία τους είναι προσβάσιμη σε κάθε ψηφοφόρο – συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφόρων με αναπηρία», πρόσθεσε ο κ. Βαρδακαστάνης.

Το κόμμα με τις χειρότερες επιδόσεις ήταν το ακροδεξιό Ταυτότητα και Δημοκρατία, περνώντας τέσσερα από τα επτά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση των ιστότοπων. Όλοι οι ιστότοποι που δοκιμάστηκαν πέρασαν το τεστ για αυτόματους υπότιτλους για βαρήκοους ή κωφούς χρήστες.

Το EDF καλεί τα πολιτικά κόμματα της ΕΕ και όλους τους πολιτικούς παράγοντες:

  • Οι υπεύθυνοι ιστοσελίδων πρέπει να εκπαιδευτούν στις βασικές δεξιότητες για προσβάσιμη ψηφιακή ενημέρωση
  • Να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πρότυπο για προσβάσιμες ΤΠΕ (EN301549) κατά την προμήθεια, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών διεπαφών. Το πρότυπο είναι δωρεάν.
  • Να συμμετέχουν χρήστες με αναπηρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή ψηφιακών διασυνδέσεων, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν για όλους.

 Τέλος, ενθαρρύνουν όλους τους πολιτικούς παράγοντες να εμπλέξουν ουσιαστικά τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σύνθημα του αναπηρικού κινήματος: «Τίποτα χωρίς εμάς».