Για μας

Ποιοι είμαστε;

Το AbleBook είναι μία από τις startups καινοτόμες εταιρείες στην Κύπρο, όπου πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια του IDEA Innovation Centre.

Ιδρύοντας το Ablebook, η ομάδα και οι υποστηρικτές του, έχουν ως στόχο τη δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας με εφαρμογές, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση των ευάλωτων ομάδων, επιτρέποντας τους να συμμετέχουν στην κοινωνία και να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά.

Στόχος μας

Ευαισθητοποίηση του Κοινού

Μέσω αυτής της πλατφόρμας επιχειρείται η συνεχής ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία καθώς και η προώθηση καινοτόμων λύσεων για την μείωση και επίλυση αυτών των προβλημάτων και των δυσχερειών που συναντιούνται στην προσπάθεια για ένταξη των ΑμεΑ ως ισότιμα μέλη στην κοινωνία μας.

Ο λόγος

Γιατί

Ο αποκλεισμός και η «ειδική» µεταχείριση που βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρία (ΑμεΑ), θεωρούνται από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήµατα. Η ύπαρξη του κοινωνικού αποκλεισµού, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ και στερεί από αυτούς σηµαντικό µέρος της αξίας τους, καθώς δεν συµµετέχουν ενεργά στο σύνολο.

Αφορμή για την απαρχή αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ο εντοπισμός της δύσκολης και κάποιες φορές αδύνατης πρόσβασης και μετακίνησης των ΑμεΑ τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς χώρους . Επιπλέον, έχουμε παρατηρήσει πως υπάρχει κενό γενικότερα στη ενημέρωση της κοινωνίας ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα. Γι΄αυτό και επιδιώκουμε μέσω αυτής της εφαρμογής να ενημερώσουμε κατάλληλα και σωστά τον κόσμο για οτιδήποτε αφορά τα ΑμεΑ.

Τέλος, μέσα από βιωματικές εμπειρίες του Ανδρέα Βασιλείου, μέλος της ομάδας μας και άτομο με αναπηρία μπορούσαμε να αντιληφθούμε καλύτερα το χάσμα που υπάρχει ως προς την πρόσβαση των ΑμεΑ στη κοινωνία.

Έτσι και δημιουργήθηκε η ιδέα για την υλοποίηση μιας πλατφόρμας. Με την βοήθεια της τεχνολογίας, στόχος μας είναι με οποιοδήποτε τρόπο να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας και να τους δώσουμε το κίνητρο να γίνουν ισότιμα, ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Δηλώσεις

Τι λέει ο κόσμος για εμάς

Η ομάδα μας

Μέλη της Ablebook

CBO

Συμεών Στυλιανού

Founder & CEO

Ανδρέας Βασιλείου