Συνεργαστείτε με το Ablebook

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας εταίρων και βοηθήστε μας να δημιουργήσουμε κοινότητα όπου τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι τα ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Οι Χορηγοί μας

Εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε

Οφέλη με μια ματιά

Πλεονεκτήματα για τις εταιρείες

Πακέτα χαμηλού κόστους

Ετήσια πακέτα συνδρομής χαμηλού κόστους για εταιρείες.

Μεγάλο τμήμα χρηστών

Για την προσέλκυση νέων πελατών – το 20% του πληθυσμού της Κύπρου είναι άτομα με κάποια μορφή αναπηρίας.

Δημιουργήστε μια Θετική Εικόνα Επωνυμίας

Τα άτομα που έχουν αναπηρία ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες θα μπορούν να γνωρίζουν ποιες επιχειρήσεις είναι φιλικές προς αυτούς, με βάση την ιδιαιτερότητά τους.

Κοινωνικός Αντίκτυπος

Η πλατφόρμα γεφυρώνει ένα χάσμα μεταξύ των επιχειρηματιών και αυτών των ατόμων.

Καθώς οι επιχειρήσεις που έχουν διαμορφωθεί σωστά τον χώρο τους ή έχουν κάποιες άλλες διευκολύνσεις που παρέχουν, τους δίνεται η ευκαιρία με μια διαφήμιση χαμηλού κόστους να προβάλλουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή τους.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ταυτόχρονη διαφήμιση της εταιρείας όσο προς τον σεβασμό και τις ευαισθησίες τους προς τα άτομα αυτά. Αυτό εμπίπτει στην Κοινωνική Ευθύνη κάθε εταιρείας.

Δηλώσεις

Τι λέει ο κόσμος για εμάς

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης;