Τελική έγκριση για τις ευρωπαϊκές κάρτες αναπηρίας και στάθμευσης - AbleBook

Τελική έγκριση για τις ευρωπαϊκές κάρτες αναπηρίας και στάθμευσης


Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί της θέσπισης της πρώτης πανευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, θα θεσπίσουν μια πανευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ίση πρόσβαση σε προνομιακούς όρους (π.χ. μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, πρόσβαση κατά προτεραιότητα και πρόσβαση σε ειδικές θέσεις στάθμευσης) σε όλη την ΕΕ.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την επέκταση των καρτών αναπηρίας και στάθμευσης της ΕΕ σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των απάτριδων.

Και οι δύο κάρτες θα παρέχουν σχεδόν τους ίδιους όρους στους κατόχους τους, σε όσους τους συνοδεύουν και στα ζώα-βοηθούς τους, με τους μόνιμους κατοίκους της χώρας στην οποία βρίσκονται, όταν ταξιδεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα.

Συζήτηση: Τρίτη 23 Απριλίου

Ψηφοφορία: Τετάρτη 24 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση

Recent Posts

This site is registered on wpml.org as a development site.