Συστηματικούς ελέγχους στα θέματα υγείας εισηγείται μέσω μανιφέστου το CIF - AbleBook

Συστηματικούς ελέγχους στα θέματα υγείας εισηγείται μέσω μανιφέστου το CIF

Kαταρτίστηκε, στη βάση διαπιστώσεων και συμπερασμάτων, που κατέληξαν φορείς και ενδιαφερόμενοι του τομέα της υγείας

Συστηματικούς ελέγχους στα θέματα υγείας, με σκοπό να αποφευχθούν οι τάσεις διαφθοράς και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο σύστημα υγείας, εισηγείται μέσω του μανιφέστου «Διαφάνεια και Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο ΓεΣΥ» το Cyprus Integrity Forum (CIF).

Το μανιφέστο καταρτίστηκε, στη βάση διαπιστώσεων και συμπερασμάτων, που κατέληξαν φορείς και ενδιαφερόμενοι του τομέα της υγείας κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που αφορούσε στη διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς στο ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με το CIF στη συγκεκριμένη συζήτηση είχαν αναδειχθεί θέματα, τα οποία δημιουργούν ανησυχία, σχετικά με την υφιστάμενη διαχείριση του ΓεΣΥ, που πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν πριν το σύστημα καταρρεύσει οικονομικά και ποιοτικά.

Παρουσιάζοντας το μανιφέστο σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα, το μέλος του Cyprus Integrity Forum, Δρ. Στέλιος Χατζηχριστοφή είπε πως πρωταρχική ανησυχία τους είναι η έλλειψη διαφάνειας, η οποία όπως σημειώθηκε από παράγοντες, όπως η απαγόρευση στον Επίτροπο Εποπτείας του ΓεΣΥ, βάσει νομοθεσίας να αναρτά στην ιστοσελίδα του και να δημοσιοποιεί τις εκθέσεις του.

Σύμφωνα με τον CIF η δημοσιοποίηση των εκθέσεων του Επιτρόπου θα συνέβαλλε στη διαφάνεια και στην καταπολέμηση και την ελάττωση των καταχρήσεων, τόσο από πλευράς των παροχών όσο και από πλευράς των δικαιούχων.

Επίσης, ο Δρ. Χατζηχριστοφή είπε πως η ελλιπής και αδύναμη εξάσκηση ελέγχου από τον ΟΑΥ, η ελλιπής άσκηση ελέγχου του ΟΑΥ από το Υπουργείο Υγείας, η ελλιπής νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν στρεβλώσεων που αλληλοακυρώνουν πρόνοιες του νόμου και η ασάφεια που παρουσιάζεται στην ερμηνεία της φιλοσοφίας είναι, επίσης, άλλοι παράγοντες, που δημιουργούν έλλειψη διαφάνειας.

Ο CIF, μέσω του μανιφέστο, παρατηρεί έλλειψη ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών στο ΓεΣΥ και συγκεκριμένα σημειώνει ότι «ο διαχειριστικός έλεγχος του ΟΑΥ από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας έδειξε απογοητευτικά αποτελέσματα ως προς το ποσοστό άσκησης ελέγχου».

Επιπροσθέτως, αναφέρει στο μανιφέστο πώς δεν υπάρχει έλεγχος για την ποιότητα των διαγνωστικών μηχανημάτων ή του ιατρικού εξοπλισμού σε διαγνωστικά κέντρα, ενώ προσθέτει πως δεν υπάρχει έλεγχος ούτε σε περιστατικά αμέλειας.

Για το θέμα της καταπάτησης της διαφθοράς εντός του ΓεΣΥ, ο CIF σημειώνει στο μανιφέστο πως υπάρχει μεγάλη χαλαρότητα στην εφαρμογή της ήδη ελλιπούς νομοθεσίας και συχνά καταπάτηση διαδικασιών ελέγχου.

Επιπλέον, ο CIF υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος υπολογισμός για τα ποσά, που ξοδεύονται στην υγεία, ενώ υπογραμμίζει και την ανάγκη για συστηματικό έλεγχο απόδοσης των επαγγελματιών και υποδομών που παρέχουν ιατρικές πράξεις (Medical Auditing).

Πρόεδρος του Cyprus Integrity Forum, Μάριος Σκανδάλης, είπε πως το μανιφέστο αποτελεί το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας των πλείστων εταιρών του τομέα υγείας στην Κύπρου, για τη διαφύλαξη του «μεγαλύτερου δώρου», που δόθηκε ποτέ στην κυπριακή κοινωνία, αυτό του Γενικού Συστήματος Υγείας.

«Εντοπίσαμε σοβαρά θέματα, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα, η διαφάνεια, αλλά και το ψηλό επίπεδο των υπηρεσιών, που παρέχονται στο θεσμό, που είναι το μεγαλύτερό επίτευγμα της κοινωνικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ανεξαρτησία της», είπε.

Σε τοποθέτησή της, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείο Υγείας, Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη, είπε πως επιβάλλεται η ανάπτυξη μηχανισμών, για τον αποτελεσματικό έλεγχο στον τομέα στης υγείας τόσο εντός, όσο και εκτός ΓεΣΥ, σημειώνοντας πως το αρμόδιο Υπουργείο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα υιοθέτησης δικλείδων, που να διασφαλίζουν τη σωστή εποπτεία και παρακολούθηση του συστήματος μέσα από ποιοτικά κριτήρια.

Για τον έλεγχο και την εποπτεία της χρήσης του συστήματος τόσο από τους παρόχους, όσο και από τους δικαιούχους σε ό,τι αφορά στην αποφυγή καταχρήσεών, αλλά και τη διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η Δρ. Γιαννάκη είπε ότι ανάμεσα σε άλλα απαιτείται εισαγωγή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, με τη σταδιακή ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ανάπτυξη ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης, καθώς και εφαρμογή αποτελεσματικότερων μηχανισμών οργάνωσης και ελέγχου, καθώς και προώθηση κινήτρων και αντικινήτρων, όπου υπάρχει στρέβλωση της σχέσης ζήτησης – προσφοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Recent Posts

This site is registered on wpml.org as a development site.