Θα μελετήσουν αναγνώριση γονιών ως φροντιστών ατόμων με αναπηρίες - AbleBook

Θα μελετήσουν αναγνώριση γονιών ως φροντιστών ατόμων με αναπηρίες

Το κράτος θα μελετήσει την εισήγηση για αναγνώριση των γονιών ως φροντιστών των παιδιών με αναπηρίες, υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου. Τα παιδιά με αναπηρίες που είναι δικαιούχοι αναπηρικού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και επιδόματος φροντίδας από το ΕΕΕ, δεν δικαιούνται να δηλώσουν τους γονείς τους ως φροντιστές. Στις πλείστες των περιπτώσεων ο ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, γιατί έχει την ευθύνη φροντίδας του παιδιού του.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου υπέβαλε ερώτημα στον ΥΠΕΡΓ αν υπάρχει πρόθεση να αναθεωρηθεί αυτή η ρύθμιση. Απαντώντας ο υπουργός σημειώνει ότι το θέμα εμπίπτει στο περί των Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων (Ανάγκες για Κατ’ Οίκον Φροντίδα Ατόμων με Αναπηρίες) διάταγμα του 2017 (Κ.Δ.Π. 365/2017).

Συγκεκριμένα, ενημερώνει ότι ο πάροχος ή οι πάροχοι των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας επιλέγονται από τον δικαιούχο, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις του. Ως εκ τούτου, επισημαίνει, στην επιστολή η οποία αποστέλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προς τον πολίτη για κατ’ οίκον φροντίδα, αναφέρεται ότι ο δικαιούχος δύναται να επιλέξει τον πάροχο φροντίδας ο οποίος μπορεί να είναι:

  • εγκεκριμένος κατ’ οίκον φροντιστής που είναι εγγεγραμμένος ή θα εγγραφεί στον Προκαταρκτικό Κατάλογο ή Μητρώο Εγκεκριμένων Κατ’ Όικον Φροντιστών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (YKE),
  • οικιακός εργαζόμενος (αλλοδαπός φροντιστής).

Σύμφωνα με τον υπουργό, λόγω του ότι στον προκαταρκτικό κατάλογο των YKE δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως φροντιστές συγγενικά πρόσωπα 1ου και 2ου βαθμού, η ανάληψη της φροντίδας των παιδιών από τους γονείς γίνεται κατ’ εξαίρεση με έγκριση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έχει δηλωθεί γονέας ως φροντιστής του παιδιού με αναπηρία και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας το σχετικό επίδομα στον γονέα που εγκρίνεται ως φροντιστής.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, στο πλαίσιο της ετοιμασίας της νέας νομοθεσίας για τις κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρίες από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αναφορικά με την επιχορήγηση των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας θα μελετηθεί και θα τύχει διαβούλευσης το ενδεχόμενο αναγνώρισης της άτυπης φροντίδας, υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια.

Σημειώνεται ότι την αναγνώριση του πατέρα ή μητέρας παιδιού με αναπηρίες (που ένεκα της μορφής της αναπηρίας του παιδιού δεν μπορεί να εργάζεται) ως φροντιστής/τριας του ίδιου του παιδιού, πρότεινε το ΑΚΕΛ, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις

Recent Posts

This site is registered on wpml.org as a development site.