12 χιλιάδες δικαιούχοι σε χώρους αναπήρων


Ακούγεται απίστευτο αλλά σχεδόν 12.000 πολίτες κατέχουν «μπλε κάρτα» η οποία τους δίνει το δικαίωμα να σταθμεύουν σε χώρους αναπήρων ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός όλων όσοι σταθμεύουν σε χώρους αναπήρων παράνομα. Καταγγελίες υποβάλλονται κατά καιρούς αλλά επειδή αυτές γίνονται εκ των υστέρων είναι δύσκολο και να αποδειχθούν ή να τιμωρηθούν οι παρανομούντες.

Την ίδια ώρα, κάποιοι πλαστογραφούν μπλε κάρτες τις οποίες και χρησιμοποιούν επίσης παράνομα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, ανέφερε στον «Φ», ότι όντως κάποιοι αντιγράφουν μπλε κάρτες στερώντας χώρους στάθμευσης από ανθρώπους που τους έχουν πραγματική ανάγκη.

Εξάλλου, ανέφερε πως υπάρχουν και άτομα τα  οποία κατέχουν μεν την μπλε κάρτα νόμιμα, αλλά καταχρώνται του δικαιώματος αυτού, αφού για να σταθμεύσουν σε χώρο αναπήρων, πρέπει να επιβαίνει του οχήματος και το ανάπηρο άτομο για το οποίο εκδόθηκε η κάρτα. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί κάποιος συγγενής, φίλος ή γνωστός αναπήρου να σταθμεύει σε χώρους αναπήρων, είτε πηγαίνει μόνος (χωρίς την παρουσία του ατόμου με αναπηρία) για ψώνια, είτε για περίπατο κλπ.

Σχετικά με τον αριθμό των μπλε καρτών που κυκλοφορούν, ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε πως μέχρι πριν μερικά χρόνια ο αριθμός τους ήταν  περίπου 4.000 αλλά στη συνέχεια κρίθηκε ότι θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης για ανάπηρα άτομα και οι γονείς των παιδιών με νοητική αναπηρία, ώστε να τα συνοδεύουν.

Στην ίδια την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες  αναφέρεται, ότι ο αριθμός καρτών που εκδόθηκαν μέχρι τις 31/12/2018 ανέρχεται σε 11.757. Η διευθύντρια του Τμήματος κ. Χριστίνα Φλουρέντζου κληθείσα να σχολιάσει πληροφορίες του «Φ» ότι οι μπλε κάρτες κυμαίνονται στις 12.000 ανέφερε, ότι το Τμήμα ιδρύθηκε το 2009 και έκτοτε εξέδωσε 8.200 μπλε κάρτες. Όμως, πρόσθεσε, επειδή προηγουμένως οι κάρτες εκδίδονταν από άλλο Τμήμα (Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων), είναι δυνατόν ο συνολικός αριθμός να ανέρχεται στις 12.000. Όσον αφορά τον έλεγχο ως προς τοπ κατά πόσον γίνεται κατάχρηση των καρτών, η κ. Φλουρέντζου διευκρίνισε πως αυτός ασκείται από την Αστυνομία και όχι από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Όσον αφορά τις τυχόν καταγγελίες περί κατάχρησης στην χρήση της μπλε κάρτας ανέφερε ότι κυρίως είναι προφορικές.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Λαμπριανίδης διευκρίνισε, πως δεν σημαίνει πως όποιος δεν έχει αυτοκόλλητο σήμα αναπήρου,  δεν έχει αναπηρία. Αντίθετα, είπε, ότι απαγορεύεται πλέον η χρήση του αυτοκόλλητου ή άλλης ένδειξης που παραπέμπει σε ανάπηρο άτομο. Σημασία έχει να κατέχει κάποιος την μπλε κάρτα και με αυτήν μπορεί να επιβαίνει σε οποιοδήποτε όχημα το οποίο μπορεί να σταθμεύει σε χώρους αναπήρων.

Υπέδειξε επίσης, πως μπορεί να βλέπεις κάποιον να εξέρχεται του οχήματος και να φαίνεται ότι περπατά κανονικά αλλά να μην μπορεί να περπατήσει σε μεγάλη απόσταση, οπόταν αν έχει την κάρτα είναι καλυμμένος. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με κάποιον ο οποίος δεν έχει μεν κινητικά προβλήματα αλλά επειδή αντιμετωπίζει σοβαρό καρδιακό πρόβλημα να μην μπορεί να πορευθεί σε μεγάλη απόσταση, οπόταν και πάλιν δικαιούται να σταθμεύει κοντά στον χώρο προορισμού του. Εξάλλου, υπάρχουν παιδιά των οποίων η συμπεριφορά καθιστά προβληματική τη συνοδεία τους σε μεγάλες αποστάσεις, γι αυτό δικαιούνται να σταθμεύουν σε χώρους αναπήρων.

Γενικώς ομιλούντες θεωρούμε ότι τα προβλήματα κινητικότητας δεν είναι μόνο τα εμφανή προβλήματα κινητικής αναπηρίας, δεδομένου ότι υπάρχουν και αόρατες μορφές αναπηρίας που δεν επιτρέπουν στο άτομο να περπατήσει για μεγάλες αποστάσεις, πρόσθεσε.

Ψηφιοποίηση

Ο κ. Λαμπριανίδης τάχθηκε υπέρ της ψηφιοποίησης της μπλε κάρτας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξουδετερωθεί η δυνατότητα αντιγραφής της από επιτήδειους. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητήθηκε η συνδρομή του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, ο οποίος δεσμεύθηκε να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε παλαιότερη επιστολή της η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου παρατηρούσε, πως οι μπλε χώροι στάθμευσης που προορίζονται για τους δικαιούχους της μπλε κάρτας στάθμευσης δεν είναι ανεξάντλητοι. Υπεδείκνυε επίσης, πως σκοπός παροχής του δικαιώματος στάθμευσης σε χώρους αναπήρων δεν είναι να λειτουργήσει ευεργετικά αλλά να εξυπηρετήσει μια σοβαρή ανάγκη που δημιουργείται στη ζωή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι “μπλε κάρτας”

Στον κατάλογο των ατόμων με αναπηρίες που είναι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης, περιλαμβάνονται:

(α) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας (Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης είναι και τα άτοµα µε αναπηρία που θα δικαιούνταν να λαµβάνουν το υπό αναφορά επίδοµα, αν δεν είχαν συµπληρώσει το προβλεπόµενο στο σχετικό σχέδιο όριο ηλικίας).

(β) Τα τυφλά άτοµα με βάση τον Περί παροχής φοιτητικής χορηγίας Νόμο και τον Περί παροχής ειδικής χορηγίας σε τυφλούς Νόμο.

(γ) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου σύµφωνα µε το εκάστοτε Σχέδιο Παροχής Οικονοµικής Βοήθειας σε Άτοµα µε Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου. Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης είναι και τα άτοµα µε αναπηρίες που θα δικαιούνταν να λαµβάνουν την υπό αναφορά οικονοµική βοήθεια, αν δεν είχαν συµπληρώσει το προβλεπόµενο στο σχέδιο όριο ηλικίας.

(δ) Tα άτομα των οποίων η αναπηρία συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας σε ποσοστό πέραν του 39%

(ε) Oι ανάπηροι με βάση τις διατάξεις του περί Ανακουφίσεων Παθόντων Νόμου

(στ) Τα άτοµα µε νοητική αναπηρία

(ζ) Oργανώσεις που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία τα οποία ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες ομάδες και χρησιμοποιούν όχημα για τη μεταφορά των ατόμων αυτών

Πηγή: philenews.com