Καταγγέλλουν παραβιάσεις ΑμεΑ στις βουλευτικές εκλογές

Παραβιάστηκαν κατάφορα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στις εκλογές καταγγέλλει η Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων – Καταγγέλλουν μεταξύ άλλων μη παροχή διευκολύνσεων και αποκλεισμό από την προεκλογική εκστρατεία

Παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες παρατηρήθηκε από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) όσον αφορά την άσκηση από όλα τα άτομα με αναπηρίες του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Τέτοιες παραβιάσεις ήταν ο πλήρης αποκλεισμός με τη μη παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων και κατάλληλης υποστήριξης στους πολίτες με αναπηρίες που διαμένουν σε κλειστές δομές (στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, ιδρύματα, οικοτροφεία σε κέντρα ολοήμερης φροντίδας κ.ά), με αποτέλεσμα εκατοντάδες άτομα με αναπηρίες να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ακόμη, ο αποκλεισμός από τα ενημερωτικά δελτία, τα εγχειρίδια, τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν την περίοδο πριν τις εκλογές του 2021 από τα πολιτικά κόμματα καθώς και από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.

Επίσης, ο αποκλεισμός τους από την προεκλογική εκστρατεία, την παρακολούθηση της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές καθώς και έλλειψη πρόσβασης στη ροή των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζονταν από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που περιορίστηκε στην τηλεοπτική» μετάδοσή τους από το ραδιόφωνο.

Ακόμη, ο αποκλεισμός αριθμού ατόμων με κινητική, οπτική, ακουστική, ψυχοκοινωνική ή άλλη αναπηρία από διάφορα εκλογικά κέντρα και παρεμπόδιση τους από το να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στην άρνηση παροχής διευκολύνσεων στους πολίτες με αναπηρίες για εφαρμογή συστημάτων ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι αναγκαίο, με αίτημα τους, να επιτρέπεται βοήθεια κατά την ψηφοφορία από άτομο της επιλογής και εμπιστοσύνης τους.

Επίσης, η υποχρέωση τους να ψηφίσουν δημόσια, εκτός της κάλπης, με πρόχειρο και εξευτελιστικό τρόπο.

Ακόμη, ο εξευτελισμός ατόμων με κινητική αναπηρία που μεταφέρονταν στα χέρια μέσα σε εκλογικά κέντρα λόγω των υφιστάμενων εμποδίων για να εισέλθουν σε αυτά κ.ά.

Η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι μόνο με την εφαρμογή των απαραίτητων τροποποιήσεων και την απαλλαγή από τις αναχρονιστικές συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, θα τερματιστούν μια για πάντα οι στιγματιστικές, στερεότυπες ή επιβλαβείς για την αναπηρία πολιτικές συμπεριφορές, με τις οποίες παρεμποδίζονται ή/και αποκλείονται χιλιάδες άτομα με αναπηρίες από την άσκηση του θεμελιώδους, ανθρώπινου δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες της Συνομοσπονδίας για τη διασφάλιση, οι εκλογικές διαδικασίες να είναι κατάλληλες και προσβάσιμες σε όλα τα άτομα με αναπηρίες, οι αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες «αρνούνται προκλητικά» οποιαδήποτε ουσιαστική συνάντηση διαβούλευσης για σκοπούς συζήτησης των εισηγήσεων του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες καθώς επίσης και των συστάσεων της αρμόδιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα μας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ