Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Διακρατικό Συνέδριο από το Hope For Children

Η Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου – την ημέρα που η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε, το 1948, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΔΑΔ). Η ΟΔΑΔ είναι ένα ορόσημο έγγραφο που διακηρύσσει τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου – ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τη γλώσσα, την πολιτική ή άλλη γνώμη, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την ιδιοκτησία, την καταγωγή ή άλλη κατάσταση.  Η ΟΔΑΔ έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 500 γλώσσες, καθιστώντας την αυτόματα το έγγραφο με τις περισσότερες μεταφράσεις στον κόσμο.
Εστιάζοντας στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έρευνα, εκπαίδευση επαγγελματιών και χάραξη πολιτικής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σήμερα 10 Δεκεμβρίου το Hope For Children, τιμώντας τη μέρα αυτή, υλοποιεί Διακρατικό Συνέδριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΙΤ.  Το πρόγραμμα ΗΙΤ εστιάζει στην ρητορική μίσους κατά των μεταναστών και μειονοτήτων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το φαινόμενο. Το Συνέδριο ΗΙΤ, στοχεύει να συγκεντρώσει ενδιαφερόμενους και νέους από τις χώρες εταίρους που συμμετείχαν στο έργο HIT, ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές.
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες από τη Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Γερμανία, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι νέοι HIT, θα μοιραστούν τις εμπειρίες που συγκέντρωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων τα οποία είχαν σαν στόχο να εισάγουν τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ρητορικής μίσους, να αξιολογήσουν το επίπεδο ευαισθητοποίησης και κατανόησης τους από τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια, να οικοδομήσουν πάνω σε αυτή τη γνώση. Μπορείτε να εγγραφείτε στο συνέδριο δωρεάν μέσω του πιο κάτω συνδέσμου: https://form.gsub.de/en/hit-final-european-conference-hate-interrupter-teams-act-europe
Η φετινή θεματική της ημέρας αυτής εστιάζει στην πανδημία του COVID-19 και στην ανάγκη διασφάλισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τις προσπάθειες ανάκαμψης και της δριμύτερης επιστροφής των ανθρώπων στην καθημερινότητα. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία υγιών και γερών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να αντιμετωπιστούν παγιωμένες, συστηματικές και διαγενεακές ανισότητες, αποκλεισμοί και διακρίσεις, που ισχύουν και στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών.
Με την 10η Δεκεμβρίου το “Hope For Children” CRC Policy Center αναδεικνύει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανοικοδόμηση ενός κόσμου χωρίς αποκλεισμούς, όσον αφορά, τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας, τα παιδιά.
Το Hope For Children, με ενεργό δράση στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, ασχολείται με τη χάραξη πολιτικής και τη δημιουργία ενός πιο υγιούς και ευνοϊκού κοινωνικο-οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Στα πλαίσια αυτά, ο Οργανισμός παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και υλοποιεί πολυεπίπεδα  ανθρωπιστικά προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών με προτεραιότητα την ευημερία τους, την εκπαίδευση και την πρόληψη κάθε είδους βίας ενάντια στα παιδιά καθώς και στην ψυχοκοινωνική και νομική τους στήριξη.
Όσον αφορά την ανάκαμψη από την πανδημία και δεδομένης της διεθνούς ανησυχίας για την ευημερία των παιδιών, ο Οργανισμός παρέχει εισηγήσεις και προτάσεις βάσει της εμπειρίας του στο πεδίο, με σκοπό τη συμπερίληψη τους στο Πλάνο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας αναφορικά με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Το Hope For Children ορίζει την ημέρα αυτή ως θεμελιώδης για ολόκληρη την ανθρωπότητα και καταδικάζει κάθε μορφή καταπάτησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στήριξης και προστασίας σε όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη και να εργάζεται καθημερινά για την ευημερία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του Οργανισμού, μπορείτε να επικοινωνείτε καλώντας στο 1466 ή μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας του Οργανισμού στο www.uncrcpc.org.cy.
Πηγή: reporter.com.cy