Υπ. Εργασίας:Ο τρόπος ενημέρωσης ατόμων με αναπηρίες για μέτρα

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης όλου του πληθυσμού για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτρέπει τα άτομα με αναπηρίες να ενημερώνονται με τους πιο κάτω τρόπους: 

  • Να παρακολουθούν τη συνεχή ανανέωση του ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου, διαταγμάτων και της πληροφόρησης, που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus
  • Τα ξενόγλωσσα άτομα με αναπηρίες ή οι ξενόγλωσσοι φροντιστές να παρακολουθούν το ενημερωτικό υλικό που αναρτάται στα αγγλικά στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
  • Να παρακολουθούν τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που ανακοινώνουν καθημερινά τις οποιεσδήποτε αλλαγές στα μέτρα που λαμβάνονται, ηχητικά, με υποτίτλους και στη νοηματική γλώσσα.
  • Να παρακολουθούν τα ενημερωτικά τηλεοπτικά σποτάκια καθημερινά που μεταδίδονται σε απλή οπτικοακουστική μορφή.
  • Να επικοινωνούν για ερωτήσεις και ενημέρωση με τα κυβερνητικά τηλέφωνα που είναι αναρτημένα στις Πληροφορίες/Οδηγίες στην ιστοσελίδα  www.pio.gov.cy/coronavirus

Επιπρόσθετα από τους πιο πάνω τρόπους ενημέρωσης όλου του πληθυσμού, τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση για πρόσθετη ενημέρωση, με τους πιο κάτω τρόπους:

  • Για τα άτομα με νοητική αναπηρία, για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους αλλά και όλους, διατίθεται ο Οδηγός «Κορωνοιός – Δε φοβόμαστε – Προστατευόμαστε», σε εικονογραφημένη μορφή με απλή γλώσσα (easy-to-read), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία www.cpmental.com.cy και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου συγγραφής του Οδηγού www.noesi.gr
  • Για τα άτομα με οπτική αναπηρία που χρησιμοποιούν την γραφή braille να επικοινωνούν με την Σχολή Τυφλών ή την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών ή την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, για να προμηθεύονται ενημερωτικό υλικό σε γραφή braille.
  • Για τα άτομα με ακουστική αναπηρία που επικοινωνούν σε νοηματική γλώσσα, να παρακολουθούν, εκτός από τα δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα και τα ενημερωτικά σποτάκια σε νοηματική γλώσσα που θα αναρτούνται στην γενική ενημερωτική ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus

Πηγή: alphanews.live