ΕΤΕΚ: Ανθρώπινο δικαίωμα η ασφαλής διακίνηση πεζών και ΑμεΑ στους δημόσιους χώρους

Το ΕΤΕΚ, σε σημερινή ανακοίνωσή του εισηγείται μεταξύ άλλων όπως γίνει αναγνώριση από την Αστυνομία και τους Δήμους ότι συγκεκριμένα είδη παράνομης στάθμευσης (στάθμευση σε πεζοδρόμιο, σε διάβαση πεζών, σε αντίθετη πλευρά του δρόμου και σε συμβολές δρόμων) είναι εξαιρετικά επικίνδυνες πρακτικές από πλευράς οδικής ασφάλειας και θα πρέπει να αστυνομεύονται χωρίς καμιά ανοχή, σε συστηματική, καθημερινή βάση, να αυξηθούν οι ποινές ποινών για παράνομη στάθμευση σε πραγματικά αποτρεπτικά επίπεδα, να υπάρξει δυνατότητα εισαγωγής του μέτρου ρυμούλκησης και ακινητοποίησης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων, να γίνει δρομολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων από τους Δήμους, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για συμπλήρωση των πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών/ΑμεΑ όπου δεν υπάρχουν, για ανάπτυξη ολοκληρωμένων αλυσίδων διακίνησης των πιο ευάλωτων χρηστών της οδού.

Το ΕΤΕΚ εισηγείται ακόμα τη δημιουργία ζωνών δημοσίων δρόμων μειωμένου ορίου ταχύτητα 30ΧΑΩ ή 20 ΧΑΩ, ώστε να παρέχονται αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Το μέτρο προϋποθέτει αλλαγές στο οδικό δίκτυο και αστυνόμευση, την αύξηση των πεζοδρομημένων περιοχών με πλήρη απαγόρευση της διακίνησης των αυτοκινήτων και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε τα έσοδα από δημοτικούς χώρους στάθμευσης και την αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης να διατίθενται για χρηματοδότηση μέτρων οδικής ασφάλειας και ανάπτυξη της πεζοκίνησης.

«Οι πολίτες της Κύπρου δικαιούνται να ζουν και να διακινούνται σε ασφαλείς και ανθρώπινες πόλεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: cyprustime.com