Κύπρος 2019: Έφηβος με εγκεφαλοπάθεια δίνει αγώνα για ένταξη σε κανονική τάξη γυμνασίου

Για ορισμένους η φοίτηση σε κανονικό σχολείο θεωρείται δεδομένη. Για κάποιους άλλους όμως, εν έτη 2019 και σε ένα κράτος που θέλει να θεωρείται δίκαιο και δημοκρατικό, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Τραγική φιγούρα 14χρονος του οποίου η επιθυμία να ενταχθεί σε κανονικό Γυμνάσιο δεν θα πραγματοποιηθεί, και αυτό με την βούλα Διοικητικού Δικαστηρίου. 

Η περιπέτεια του ξεκίνησε σε ηλικία μόλις ενός έτους, όταν διαγνώστηκε με εγκεφαλική δυσλειτουργία, με συνέπειες τόσο στον κινητικό, όσο και στον νοητικό τομέα.
Ως εκ τούτου, φοίτησε σε ειδική μονάδα Δημόσιου Νηπιαγωγείου, με τη βοήθεια συνοδού, λαμβάνοντας την ίδια ώρα λογοθεραπευτική αγωγή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Λόγω της απουσίας έναρθρου λόγου, εκπαιδεύτηκε στην αξιοποίηση υποστηρικτικής τεχνολογίας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού εναλλακτικής επικοινωνίας, καθώς επίσης και τη χρήση της πένας που μιλάει.

Παρατηρώντας πως με την πάροδο του χρόνου ο μικρός παρουσίασε μικρή αλλά σημαντική πρόοδο στον γνωσιολογικό τομέα, εμπλουτίζοντας το παθητικό λεξιλόγιο του, οι γονείς του, υπέβαλαν αίτημα για φοίτηση σε γενική τάξη πλέον του Γυμνασίου, με ατομική συνοδό και όχι στην ειδική μονάδα. Ένα αίτημα το οποίο δεν εισακούστηκε, με τους δύο να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, προβάλλοντας επιχειρήματα για παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, καθώς και παραβίαση της σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

“ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΙΜOI”

Παρουσιάζεται πλήρης σεβασμός στη διαφορετικότητα του αιτητή, στον οποίο παρασχέθηκαν εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό, για τη μερική φοίτησή του στην ειδική μονάδα εντός του γενικού σχολείου και την κατά 19 ώρες, όπως υποδείχθηκε, ένταξή του στη γενική τάξη. Οι ισχυρισμοί ότι η προσβαλλόμενη απόφαση για ένταξη του αιτητή στην ειδική μονάδα του Γυμνασίου, με συγκεκριμένες ώρες ένταξης αυτού στη γενική τάξη, παραβιάζει το δικαίωμά του στην εκπαίδευση, απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Το διοικητικό δικαστήριο, έριξε μαύρο στο όνειρο ενός παιδιού, να τύχει ίσης μεταχείρισης με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Μια απόφαση, που δεν μπορεί παρά τα προκαλέσει προβληματισμό.

Πηγή: omegalive.com.cy