Μέτρα ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με χρόνιες παθήσεις ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας

Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση μέτρων ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με χρόνιες παθήσεις, παραχώρησε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019.

Η κα Αιμιλιανίδου, παρουσιάζοντας τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αποσκοπούν στο πιο πάνω, ανέφερε:

«Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών κ. Χριστάκη Νικολαϊδη, τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη, τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων κ. Μάριο Κουλούμα και τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου κ. Μίλτο Μιλτιάδους που σήμερα είναι μαζί μας αλλά και για τη συμμετοχή τους στον εποικοδομητικό διάλογο που ως Υπουργείο είχαμε με τις πιο πάνω Οργανώσεις, με αποτέλεσμα τις νέες πολιτικές που αφορούν στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Πιστεύουμε ότι εφαρμόζοντας την Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναβαθμίζουμε την ενσωμάτωση όλων των συνανθρώπων μας στην κοινωνία. Ανταποκρινόμαστε σε αυτό που πιστεύουμε ως καθήκον μας, αλλά και ως όραμά μας για ένα καλύτερο αύριο για κάθε άνθρωπο, υλοποιώντας στην πράξη τις αρχές και αξίες της ισότητας της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις έλαβε σημαντικές αποφάσεις εγκρίνοντας προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος φροντίδας και διακίνησης που δημιουργεί στη ζωή τους η αναπηρία, εγκρίθηκαν στις 15.5.2019 αυξήσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων επιδομάτων.

Από τις αυξήσεις και επεκτάσεις αυτές ,επωφελούνται περίπου 6.000 συνάνθρωποί μας που αντιμετωπίζουν κινητική αναπηρία, ή οπτική αναπηρία, ή νεφροπάθεια, ή θαλασσαιμία. Το κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε €4,2 εκατομμύρια ετησίως και αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 30% της σημερινής δαπάνης για τα επιδόματα φροντίδας και διακίνησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίας. Όλες οι κοινωνικές παροχές του Τμήματος αυτού προς τα άτομα με αναπηρίες ανέρχονται συνολικά σε €40 εκατομμύρια ετησίως.

Συγκεκριμένα:

  • 750 τετραπληγικοί που λαμβάνουν σήμερα Επίδομα Φροντίδας για Τετραπληγικά Άτομα, θα έχουν αύξηση στο επίδομά τους, από €854,30 σε €900 μηνιαίως από αυτόν τον μήνα. Επιπρόσθετα, όσοι τετραπληγικοί αντιμετωπίζουν πρόσθετες ανάγκες εξειδικευμένης φροντίδας λόγω σοβαρών επιπλοκών της αναπηρίας στην υγεία τους με κίνδυνο τη ζωή τους, θα δικαιούνται να λάβουν επίδομα φροντίδας €1.100 μηνιαίως.
  •  950 παραπληγικοί που λαμβάνουν σήμερα Επίδομα Φροντίδας για Παραπληγικά Άτομα, θα έχουν αύξηση στο επίδομά τους, από €350 σε €400 μηνιαίως από αυτόν τον μήνα. Επιπρόσθετα, όσοι παραπληγικοί αντιμετωπίζουν πρόσθετες ανάγκες εξειδικευμένης φροντίδας λόγω σοβαρών επιπλοκών της αναπηρίας στην υγεία τους με κίνδυνο τη ζωή τους, θα δικαιούνται να λάβουν επίδομα φροντίδας €500 μηνιαίως.
  • 2.300 άτομα με τετραπληγία, παραπληγία, άλλη κινητική αναπηρία, οπτική αναπηρία, νεφροπάθεια ή θαλασσαιμία, που σήμερα λαμβάνουν ή βρίσκονται στη διαδικασία να λάβουν Επίδομα Διακίνησης, θα έχουν αύξηση στο επίδομά τους μόλις ψηφιστεί τροποποίηση του σχετικού νόμου, από €102 σε €150 μηνιαίως ή από €51 σε €75 μηνιαίως. 
  • 1.900 τυφλοί που σήμερα δεν λαμβάνουν Επίδομα Διακίνησης, γιατί δεν εργάζονται ή δεν φοιτούν, θα λάβουν, μόλις ψηφιστεί τροποποίηση του σχετικού νόμου, Επίδομα Διακίνησης €75 μηνιαίως, ανεξαρτήτως εάν δεν εργάζονται ή δεν φοιτούν, και ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

Όλων των ενεργειών για τις αυξήσεις θα τις επιληφθεί το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, χωρίς να χρειαστεί οι λήπτες των επιδομάτων να προβούν σε αίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Οι επωφελούμενοι θα λάβουν τις αυξήσεις στον λογαριασμό στον οποίο ήδη εμβάζονται τα επιδόματά τους. Μόνο οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί που θα δικαιούνται την μεγαλύτερη αύξηση για ενισχυμένη φροντίδα, θα χρειαστεί να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το αρμόδιο Τμήμα για αξιολόγηση και πιστοποίηση των αναγκών τους.

Ενθαρρύνοντας την ένταξη στην απασχόληση συμπολιτών μας με χρόνιες παθήσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο επίσης ενέκρινε στις 15.5.2019 την επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι 2 εκατ. ευρώ, με στόχο την πρόσληψη 100 ανέργων χρόνιων πασχόντων. Το έργο θα προκηρυχτεί από το Τμήμα Εργασίας.

Παράλληλα, υλοποιώντας ακόμη μια ήδη ληφθείσα Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση του αριθμού των κατοικιών στην κοινότητα για άτομα κυρίως με νοητική αναπηρία, αλλά και αυτισμό, την περασμένη Δευτέρα 13 Μαΐου, προκηρύχτηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες δημόσιος διαγωνισμός για τη δημιουργία δέκα νέων κατοικιών σε όλες τις πόλεις παγκύπρια και την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε συνάνθρωπούς μας που δεν διαθέτουν επαρκές οικογενειακό και υποστηρικτικό περιβάλλον και χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για να διαβιούν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής.

Προσκαλούνται οι Δήμοι και οι κοινότητες, οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος φορέας να συνεργαστούν με το αρμόδιο Τμήμα για τη λειτουργία των δέκα αυτών νέων κατοικιών και τη συνέχιση μιας ανοδικής πορείας για την κοινωνική ενσωμάτωση των Κυπρίων με αναπηρίες.

Ιδιαίτερο και καινοτόμο έργο θεωρούμε, επίσης,την ίδρυση του Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό. Με άλλη Απόφασή του στις 6.5.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ίδρυση, από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό, που θα παρέχει νέες κατ’ οίκον υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και εκπαίδευσης στα παιδιά με αυτισμό προσχολικής ηλικίας ,προετοιμάζοντας τα για ένταξη στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και προς τους γονείς τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τα μέτρα έμπρακτης υποστήριξης και ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με χρόνιων παθήσεις ,η κυπριακή κοινωνία ενδυναμώνεται περαιτέρω, ενσωματώνοντας όλους τους πολίτες της και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Με τη συνεργασία των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, η Κυβέρνηση και οι κρατικές Υπηρεσίες προχωρούν για ακόμη περισσότερες δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών κ. Χριστάκη Νικολαϊδη, τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη, τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων κ. Μάριο Κουλούμα και τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου κ. Μίλτο Μιλτιάδους.»

Πηγή: pio.gov.cy