Μην μου βάζεις εμπόδια, έχω και εγώ δικαίωμα στην ζωή