Μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια

Σε κάποιες χώρες όχι μόνο παρέχουν τα μέγιστα στα άτομα με αναπηρίες αλλά σκέφτονται ακόμη και την τελευταία λεπτομέρεια ώστε να ευκολύνουν την ζωή αυτών των ατόμων. Αυτή η εικόνα είναι από το αεροδρόμιο του Τελ Αβιβστο Ισραήλ όπου έχουν καθορισμένες θέσεις αναπήρων στην αίθουσα αναμονής. Είναι καιρός και εδώ στην Κύπρο να πάρουμε πιο σοβαρά αυτά τα θέματα καθώς το νησί μας αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες και για Α.Μ.Ε.Α.. Εάν βελτιώσουμε το μέγιστο τις υποδομές μας σε αυτό τον τομέα, θα καταφέρουμε να τοποθετήσουμε την χώρα μας στις ψηλές θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών με κάποια αναπηρία.