ΖΗΤΩ η 28η Οκτωβρίου 

Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να μπορέσει κανείς να χαρακτηρίσει αυτή την εικόνα. Ο Δημήτρης παρότι κινείται με βοήθημα, παρέλασε με περηφάνια και δέος στην εθνική μας εορτή. Η ψυχική δύναμη αυτών των ατόμων δεν περιγράφεται, καθημερινά μας δίνουν μαθήματα ζωής και πίστης ότι όλοι μας έχουμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ανεξαρτήτως προβλήματος. Συγχαρητήρια λεβέντη μου και είς´ ανώτερα.