Συνοδός για άτομα με αναπηρίες: μια δουλεία η ένα λειτούργημα;

Σίγουρα σε κάθε δουλειά χρειάζονται κάποια προσόντα, ώστε να είμαστε αποδοτική στο χώρο εργασίας μας. Τι γίνεται όμως όταν στο τομέα που εργαζόμαστε έχει να κάνει με ανθρώπους και ειδικότερα με παιδία με αναπηρίες; Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν εφόσον έχουμε να κάνουμε με παιδιά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, αλλά και φροντίδας. Χωρίς αμφιβολία το κυριότερο χαρακτηριστικό που οφείλουν να έχουν οι συνοδοί, είναι ευαισθησία σε αυτά τα άτομα. Μα όμως δεν είναι αρκετό μόνο αυτό καθώς μπορεί να απαιτούνται ορισμένα προσόντα από τους συνοδούς για τον λόγο ότι ορισμένες περιπτώσεις παιδιών θέλουν ειδική φροντίδα. Με άλλα λόγια ο όρος του Υπουργείο Παιδείας για πρόσληψη συνοδών η κατοχή μόνο του απολυτηρίου λυκείου είναι ανεπαρκής για τους λόγους που έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Θα πρέπει να δίνουμε περισσότερο προσοχή σε τέτοια θέματα γιατί σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς των παιδιών αφήνουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Με αποτέλεσμα το 2018 να υπάρχουν παιδιά που στερούνται την μάθηση.