Και αν μπορείς πάτα το κουμπί να περάσεις απέναντι!

Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Σε αυτό τον τόπο όσα χρόνια και αν περάσουν ευρωπαίοι δεν θα γίνομαι ποτέ. Ήθελα να ήξερα ο αρχιτέκτονας και οι άλλοι αρμόδιοι δεν σκέφτηκαν καθόλου πως δεν είναι λειτουργικό αυτό που υλοποίησαν. Αφού μπήκατε στο κόπο και κάνετε την ράμπα για εύκολη πρόσβαση γιατί βάλετε το κουμπί της διάβασης τόσο μακριά; Τα ερωτήματα πολλά, απαντήσεις όμως δεν βλέπουμε. Δηλαδή σε αυτή την χώρα της μπανανίας το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι να δυσκολεύομαι αυτά τα άτομα.