Επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες

Από το 2009 εφαρμόστηκε ο νόμος της ποσόστωσης όπου υποχρεώνει το δημόσιο τομέα όταν προβεί σε προσλήψεις το 10% να απαρτίζεται από άτομα με αναπηρίες. Από το 2010 μέχρι το 2016 προσλήφθηκαν 125 άτομα στα πλαίσια αυτού του νόμου, είναι μια αξιόλογη κίνηση από το κράτος γιατί δίνει την δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να νιώθουν ότι είναι ενεργεί πολίτες της κοινωνίας. Καιρός είναι αυτή η νομοθεσία να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να εργοδοτηθούν περισσότερα άτομα. Σίγουρα εν καιρώ οικονομικής τα περιθώρια για νέες προσλήψεις είναι σχεδόν μηδαμινά, παρόλα αυτά πρόσθετο κύρος στην επιχείρηση σας εφόσον προβαίνετε σε κοινωνική πράξη. Με αυτήν την κίνηση ανεβαίνετε στην κοινωνική υπόληψη των πολιτών και πελατών σας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως επένδυση αγάπης γιατί δίνεται το χέρι στο συνάνθρωπό σας αλλά ταυτόχρονα η κοινωνική σας υπόσταση αποκτά άλλη εμβέλεια.